• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/dinarunalyilmzkoleji
  • https://twitter.com/unalyilmazkolej

16.Ahmet Hakan Uyan T.S.O. Yönetim Kurulu BaşkanıTicaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Hakan Uyan öğrencilere ilkokul yıllarından üniversite yıllarına kadar yaşadığı öğrencilik hayatını, deneyimlerini ve başarılarını öğrencilere anlattı. Öğrenciyken nasıl başarıya ulaşılacağını, nelerin yapılması gerektiğini ve en çok dikkat edilmesi gereken unsurların ne olduğunu tek tek anlatan Uyan, Ticaret ve Sanayi Odalarının işleyiş şeklini de anlattı.

Ticaret ve Sanayi Odasının üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak olduğunu belirten Hakan Uyan şunları söyledi, “Ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi odaları ve deniz ticaret odalarının görevleri şunlardır.  Mesleki ahlakı ve tesanüdü korumak, ticaret ve sanayinin genel menfaatlere uygun surette gelişmesine çalışmak, Ticaret ve sanayii ilgilendiren bilgi ve haberleri derleyerek ilgililere ulaştırmak, resmi makamlarca istenecek bilgileri vermek ve bilhassa ticaret ve sanayi erbabının mesleklerinin icrasında ihtiyacı olabilecek her çeşit bilgiyi müracaatları halinde kendilerine vermek veya bunların elde edilmesini kolaylaştırmak, Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeleri yapmak, bölgeleri içindeki, iktisadi, ticari ve sınai faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri yapmak, başlıca maddelerin piyasa fiyatlarını takip ve kaydetmek ve mümkün olan vasıtalarla yaymak, 27 nci maddedeki belgeleri tanzim ve tasdik etmek, Sair mevzuatın verdiği görevlerle, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca verilecek görevleri yapmak, Mevzuatla Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve bu Bakanlığa bağlı müesseselere verilecek işlerin odalara tevdii halinde bunları yapmak, Meslek faaliyetlerine ait mevzular hakkında bakanlıklara, illere ve belediyelere tekliflerde ve dileklerde bulunmaktır” dedi.

Uyan’ın konuşmasının ardından özel kolej öğrencileri merak ettikleri soruları sorarak öğrendiler.